Τι είναι LASER?

Ο όρος LASER αποτελεί το ακρωνύμιο των λέξεων:
L = Light
A = Amplification (by the)
S = Stimulated
E = Emission (of)
R = Radiation

Το LASER λοιπόν είναι ενισχυμένο φως. Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Για να παραχθούν οι ακτίνες Laser είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

1 ) Μια πηγή ενέργειας (Input Energy Source), η οποία προκαλεί διέγερση ενός ενεργού περιβάλλοντος. Η πηγή ενέργειας μπορεί να είναι μια υψηλής έντασης λάμπα, ένα ρεύμα υψηλής τάσης ή άλλο LASER.

2) Ενα ενεργό περιβάλλον (Αctive Medium): Τα άτομα του ενεργού περιβάλλοντος μεταπίπτουν σε μία κατάσταση διέγερσης, όταν επιδράσει επάνω τους η πηγή ενέργειας. Το περιβάλλον μπορεί να είναι αέριο, στερεό (κρύσταλλοι) ή υγρό χρωστικής. Το ενεργό περιβάλλον συνήθως καθορίζει και το όνομα του LASER π.χ. CO2 αέριο, Nd/Yag κρύσταλλος ή LASER χρωστικής.

3) Η κοιλότης αντιηχείου (Οptical Resonator Cavity or Laser Cavity). Αποτελείται από καθρέπτες εμπρός και πίσω. Ανακλά την ενέργεια του φωτός που δημιουργείται στο ενεργό περιβάλλον μεταξύ των κατόπτρων.

4) Ανακλαστήρας εξόδου: (Output Reflector): Υποβοηθεί το μεγάλης ενέργειας φως του LASER (την ακτίνα) να εξέλθει (να περάσει από μέσα).
Το φως αποτελείται από σωματίδια και διαδίδεται σε κύματα. Ολα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έχουν γενικά χαρακτηριστικά όπως: το μήκος κύματος, το εύρος και την συχνότητα.
1. Μήκος κύματος: είναι η απόσταση από το ένα peak (κορύφωση) στο επόμενο
2. Εύρος: είναι το ύψος από την κορυφή
3. Συχνότητα: είναι ο αριθμός των peaks στην μονάδα του χρόνου (second) και μετράται σε Hertz (Hz) ή κύκλους ανά δευτερόλεπτο.
Τα μήκη κύματος απορροφώνται από διαφορετικά χρωμοφόρα μέσα.
Για παράδειγμα το Nd/Yag (στέρεο LASER) και το CO2 (αέριο LASER) απορροφώνται από το νερό ενώ το παλμικό χρωματικό laser με ένα μήκος κύματος στα 585 n meters, απορροφάται από την αιμοσφαιρίνη.
Οταν απελευθερώνεται μία ακτίνα Laser στον ανθρώπινο ιστό μπορούν να συμβούν τέσσερα φαινόμενα:
1. Αντανάκλαση (reflection)
2. Διασπορά (scattering) - Σκέδαση
3. Μετάδοση (transmission)
4. Απορρόφηση (absorption)


H έκταση των αλληλεπιδράσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από τις ιδιότητες του κάθε φορά ξεχωριστού μήκους κύματος.
Για παράδειγμα ένα LASER που χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει μια αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, είναι το Αργόν Laser.

Aυτό συμβαίνει διότι το συγκεκριμένο μήκος κύματος δεν απορροφάται από το νερό και θα περάσει κατ’ ευθείαν μέσω του κερατοειδούς χιτώνος, του φακού και δεν θα απορροφηθεί έως ότου φθάσει στον αμφιβληστροειδή.

Οι ακτίνες Laser μπορούν να μεταδοθούν είτε μέσω μιας ίνας είτε μέσω ενός αρθρωτού μπράτσου.
- Το μέγεθος της φωτεινής κηλίδος (spot size) μπορεί να ελεγχθεί και καθορίζει την επίδραση επάνω στον ιστό.
- Το μέγεθος της ισχύος ελέγχεται από την αρχική εκλυόμενη ενέργεια, από το Laser και από το spot size.
- Ο χρόνος που εφαρμόζεται στον ιστό, επίσης είναι μια παράμετρος που καθορίζει την επίδραση.
Τα Lasers μπορούν να κόψουν, να βοηθήσουν την αιμόσταση, να εξαχνώσουν τον ιστό.

Φαινόμενο της εκλεκτικής φωτοθερμόλυσης

Το φως αποθηκεύει ενέργεια μόνο στις περιοχές απορρόφησης. Σε μήκη κύματος τα οποία εισχωρούν στο δέρμα και απορροφώνται κατά προτίμηση από χρωμοφορικές μονάδες όπως τα αγγεία ή τα κύτταρα που περιέχουν μελανίνη, δημιουργείται θερμότητα σ’ αυτούς τους στόχους.
Τρία βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί εκλεκτική φωτοθερμόλυση.
1. Ενα μήκος κύματος που απορροφάται επιλεκτικά από τον υποψήφιο στόχο
2. Μία διάρκεια έκθεσης (exposure duration) λιγότερη ή ίση προς τον χρόνο που απαιτείται για να κρυώσουν οι μονάδες στόχοι
3. Αρκετή δόση (ενέργεια ανά cm2) για να προκαλέσει καταστροφική θερμότητα στον στόχο.

Η μοναδικότητα των Lasers και η εφαρμογή τους στην χειρουργική προκύπτει από την δυνατότητά τους να παράγουν μία δέσμη φωτονίων, η οποία έχει τρεις σημαντικές ιδιότητες.
α) Μονοχρωματικότητα (ένα και μόνον χρώμα)
β) Ακρίβεια και απόλυτη συνοχή και αλληλουχία (στον χρόνο, στον χώρο και την φάση)
γ) Απόλυτη στόχευση (μία και μοναδική κατεύθυνση).

Το φως του Laser έχοντας τις παραπάνω ιδιότητες, μπορεί να μεταφέρει μεγάλες δόσεις ενέργειας στον ιστό, με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.
Το ορατό φως δεν παρουσιάζει τις παραπάνω ιδιότητες .
Το Laser επιδρώντας στους διάφορους ιστούς μπορεί να προκαλέσει φωτοαφαιρετικές - φωτοαποσπαστικές (Photoablative), φωτοχημικές, φωτομηχανικές ή φωτοθερμικές αντιδράσεις.
Αυτές οι αντιδράσεις οδηγούν σε κόψιμο, αιμόσταση ή εξάτμιση τον ιστό.
Τα περισσότερα Lasers δρώντας επάνω στους ιστούς, προκαλούν συνδυασμό φωτοαντιδράσεων.

1) Skin Resurfacing Ablative Lasers (Επεμβατικά ή Αφαιρετικά Lasers)

Μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης που γίνεται επάνω στην επιδερμίδα αφαιρούνται κάποιες στοιβάδες αυτής.
Με την επούλωση του τραύματος που προκύπτει, κινητοποιούνται ινοβλάστες, δημιουργείται κολλαγόνο και επιτυγχάνεται στο τέλος της επούλωσης συστολή του τραύματος (contraction) άρα και σύσφιξη του δέρματος.
Αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Βελτιώνουν:
- τις ρυτίδες του δέρματος του προσώπου
- τις ουλές από ακμή
- τους πόρους της επιδερμίδας
- τις μετακτινικές βλάβες (καφεοειδή σημάδια από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία)
- την υφή της επιδερμίδας
Το μειονέκτημα που έχουν τα Laser αυτής της κατηγορίας είναι η πολυήμερη αναγκαστική παραμονή στο σπίτι για την επούλωση του τραύματος και η αποφυγή έκθεση στον ήλιο.

2) Νon Ablative Lasers (Μη επεμβατικά ή μη αφαιρετικά Lasers)

Η αναγκαστική ταχεία επαναφορά στις δραστηριότητές τους, οδήγησε τους ασθενείς σε αναζήτηση νέων, λιγότερο τραυματικών μεθόδων ανάπλασης του προσώπου.
Εκπροσωπούνται κυρίως από μηχανισμούς που στόχο έχουν την μελανίνη και την αιμοσφαιρίνη ως χρωμοφόρα (αποτρίχωση, αγγειακές βλάβες προσώπου & κάτω άκρων).
Υπάρχουν επίσης μηχανισμοί με στόχο το νερό ως χρωμοφόρο, μηχανισμοί ραδιοσυχνοτήτων (RF) και συνδυασμοί μηχανισμών.
Με όλους τους παραπάνω μηχανισμούς επιτυγχάνεται δημιουργία και απόθεση νέου κολλαγόνου.
Τα αποτελέσματα των μη επεμβατικών μεθόδων δεν έχουν την διάρκεια σε βάθος χρόνου με εκείνη των επεμβατικών.
Υπάρχει σαφής βελτίωση των επιφανειακών βλαβών (καφεοειδείς κηλίδες και αγγειακές μικρές βλάβες).

3) The Fractional Laser System:

Το σύστημα κλασματικής σάρωσης του δέρματος, είναι μια εξαιρετική λύση για την ανανέωση του δέρματος, η οποία συνδυάζει τα άριστα κλινικά αποτελέσματα, ενός συμβατικού αφαιρετικού Laser (Ablative Laser) και την ασφάλεια ενός μη αφαιρετικού (Non ablative) Laser, ανάπλασης του δέρματος.
Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής σάρωσης αφήνονται ανέπαφες μικρές περιοχές της επιδερμίδος, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ταχύτερη επούλωση με την δημιουργία μικρότερου τραύματος.

Ο κ. Παπαγεωργίου χρησιμοποιεί όλα τα Laser για την θεραπεία ευρυαγγειών προσώπου και σώματος, καθώς και όλων των καλοήθων όγκων του δέρματος.
Χρησιμοποιούνται επίσης ειδικά μηχανήματα τεχνολογίας RF για την σύσφιξη και γράμμωση του σώματος, όπως είναι το Coccon και το Intracel.