Κοιλιοπλαστική

Είναι επέμβαση κατά την οποία διορθώνουμε όποια δυσμορφία, παρουσιάζει το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα μετά από εγκυμοσύνες, σημαντικό αδυνάτισμα ή και μεγάλη χαλάρωση.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και χρειάζεται να παραμείνει ο ασθενής στο νοσοκομείο μία ή δύο ημέρες.

Γίνεται μία τομή στο χαμηλότερο σημείο της κοιλιακής χώρας, η οποία σχεδιάζεται, αφού λάβουμε, όσο γίνεται, υπόψιν μας τις συνήθειες της ασθενούς. Κατόπιν προχωρούμε σε αποκόλληση μέχρι τα πλευρικά τόξα (τελευταίες θωρακικές πλευρές).

Αποκόπτεται και αποχωρίζεται από τους γύρω ιστούς και το κολόβωμα του ομφαλού.

Εν συνεχεία συμπλησιάζουμε τους ορθούς κοιλιακούς μύες, εφόσον έχουν διάσταση μεταξύ τους.

Καθηλώνουμε τον ομφαλό στην περιτονία των ορθών κοιλιακών και μετά αφού μετρήσουμε τον κρημνό που έχουμε δημιουργήσει, αφαιρούμε το τμήμα που περισσεύει και  συρράπτουμε την τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς.

Φροντίζουμε έτσι ώστε το δέρμα από το κολόβωμα του ομφαλού, να συρράπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται εισολκή στην περιοχή για μεγαλύτερη φυσικότητα και  αρμονία.

Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται σιλικονούχο σωληνάκι παροχέτευσης για δύο έως πέντε ημέρες.

Ο ασθενής πρέπει να φοράει για έναν μήνα περίπου ελαστική ζώνη κοιλίας και να αποφεύγει οποιαδήποτε κοπιώδη εργασία.

Εάν η χαλάρωση του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος δεν είναι μεγάλη και αφορά το υπογάστριο (το τμήμα από τον ομφαλό και κάτω) γίνεται η λεγόμενη «mini κοιλιοπλαστική».

Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται πάλι η τομή, αλλά έχουμε αποκόλληση των ιστών μέχρι το ύψος του ομφαλού, χωρίς να πειράξουμε καθόλου τον ομφαλό.

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και στα πλαϊνά του κορμού για περισσότερο αρμονική εμφάνιση και βελτίωση του περιγράμματος του κορμού.

Επιφανειακές βλάβες του δέρματος όπως οι ραγάδες και η επιδερμική χαλάρωση μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την χρήση μηχανημάτων ραδιοσυχνοτήτων (RF) & Laser τελευταίας τεχνολογίας.

Facebook

Instagram

Επικοινωνήστε μαζί μας