Κλειστή ρινοπλαστική είναι εκείνη, κατά την οποία, η επέμβαση γίνεται μέσω εσωτερικής τομής σε κάθε ρώθωνα.

Εξωτερικά δεν υπάρχουν καθόλου τομές.

Κατά την ανοιχτή ρινοπλαστική γίνεται τομή στο κάτω τμήμα της μύτης στο ύψος της στηλίδος (columela). Η τομή αυτή συνήθως σχεδιάζεται σων «V» ή μικρό σκαλοπάτι.

Προσωπικά προτιμώ, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, την κλειστή ρινοπλαστική γιατί μέσω αυτής γίνονται μόνον εσωτερικές τομές & προκαλείται μικρότερος τραυματισμός του ακρορρινίου (tip of the nose).

Ετσι επιταχύνεται η επούλωση, μειώνεται το οίδημα (πρήξιμο) και δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές.