Βοτουλινική τοξίνη:

O Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου απαντά στις ερωτήσεις σας!