Είναι μόνιμα τα αποτελέσματα της κοιλιοπλαστικής;

O Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου απαντά στις ερωτήσεις της Εύης Σταθάτου!